top of page

ВИЗИЈА

Визијата на „Калифорниските поети во училиштата“ е да им овозможат на младите во секоја област во Калифорнија да ги откријат, негуваат и засилуваат сопствените креативни гласови преку читање, анализирање, пишување, изведување и објавување поезија.

Кога учениците учат да ја изразат својата креативност, имагинација и интелектуална љубопитност преку поезија, таа станува катализатор за учење на основни академски предмети, забрзување на емоционалниот развој и поддршка на личниот раст.

Нашите поет-учители им помагаат на учениците да станат возрасни кои ќе донесат сочувство, разбирање и благодарност за различните перспективи во дијалогот за прашањата со кои се соочуваат нивните заедници.

МИСИЈА

Калифорниските поети во училиштата развиваат и поттикнуваат мултикултурна мрежа на независни поет-учители, кои ги носат многуте придобивки од поезијата за младите низ целата држава.

Како мрежа за членство нудиме можности за професионален развој, учење од врсници и помош за собирање средства за поет-учителите во Калифорнија. Ние, исто така, негуваме односи со училишни области, фондации и уметнички организации кои можат да ги финансираат и поддржат професионалните практики на нашите членови.

bottom of page