top of page

ВО СЕЌАВАЊЕ 

Жалиме за смртта на нашите колеги и секогаш ќе бидеме благодарни

за нивната посветеност на нашата мисија и на децата од Калифорнија.  

Кликнете на фотографиите за да се поврзете со нивните спомен страници  и прочитајте а  примерок од песна.

bottom of page