top of page

Maw, 09 Tach

|

Cyfarfod Chwyddo

Ysgrifennwch Ar~Cynulliad Barddonol Cenhedlol

ysgogiad ~ 25 munud o ysgrifennu ~ 25 munud o rannu ~ dan arweiniad Bardd-Athrawon a staff CalPoets

Registration is Closed
See other events
Ysgrifennwch Ar~Cynulliad Barddonol Cenhedlol
Ysgrifennwch Ar~Cynulliad Barddonol Cenhedlol

Time & Location

09 Tach 2021, 12:00 – 13:30

Cyfarfod Chwyddo

About the event

Mae Beirdd yn yr Ysgolion o Galiffornia yn croesawu pob bardd, 14+ oed i Ysgrifennu Ar ~ Casgliad Barddoniaeth Gynhyrchiol, dydd Iau 9:30am-10:30am ar Zoom.  Bwriad y grŵp cefnogol hwn yw helpu beirdd i feithrin eu hymarfer ysgrifennu eu hunain, tra hefyd yn adeiladu cymuned ar yr un pryd. 

Bydd pob sesiwn yn cynnwys cynnig anogwr ysgrifennu, ac yna 25 munud o amser ysgrifennu, a 25 munud o rannu.  Mae rhannu yn ddewisol.  Mae derbyn adborth yn ddewisol. 

Terri Glass, Bardd-Athrawes CalPoets, fydd yn arwain bron bob dydd Iau.  Pan na all Terri arwain y grŵp, bydd Bardd-Athro neu staff CalPoets arall yn arwain.

Mae hwn wedi'i sefydlu fel digwyddiad cylchol a bydd y ddolen Zoom yn aros yr un peth bob wythnos.  Bydd dolen Zoom yn cael ei anfon at y rhai sy'n cofrestru.  Bydd nodiadau atgoffa (gan gynnwys dolen Zoom) yn cael eu hanfon bob wythnos yn unig at y rhai sydd wedi cofrestru ar gyfer sesiwn yr wythnos honno. 

Mae Terri Glass yn awdur barddoniaeth, traethawd a haiku. Mae hi wedi dysgu'n eang yn ardal y Bae ar gyfer Bardd yn yr Ysgolion California ers 30 mlynedd a gwasanaethodd fel eu  Cyfarwyddwr Rhaglen o 2008-2011. Hi yw awdur llyfr o farddoniaeth natur, The Song of Yes, llyfr capan o haiku , Birds, Bees, Trees, Love, Hee Hee o Finishing Line Press, e-lyfr, The Wild Horse of Haiku: Beauty in a Changing Form , ar gael ar Amazon, a llyfr barddoniaeth, Being Animal o Kelsay Books.  Mae ei gwaith wedi ymddangos yn Young Raven's Literary Review, Fourth River, About Place, California Quarterly a llawer o flodeugerddi gan gynnwys  Tân a Glaw; Ecofarddoniaeth California,  a  Bendithion y Ddaear .  hi  hefyd mae canllaw cynllun gwers o'r enw  Iaith y Galon Effro  ar gael ar ei gwefan, www.terriglass.com .  Mae'n parhau i oruchwylio rhaglen Marin ar gyfer CALPOETS ac yn dysgu yn Marin  a siroedd Del Norte.

Tickets

  • Free Ticket

    US$0.00
    Sale ended
  • Donation to CalPoets

    US$25.00
    Sale ended

Total

US$0.00

Share this event

bottom of page