top of page

Sir Sonoma

Bardd Llawryfog Ieuenctid

Cystadleuaeth Ar Agor nawr

IMG_1256 (2).jpeg

LISA ZHENG

Sonoma County Youth Poet Laureate, 2024-25

Lisa Zheng is a sophomore at Maria Carrillo High School.  She is a Poetry Out Loud class winner and a volunteer at the Charles Schulz museum in Santa Rosa.  In Lisa's own words: Poetry is an empty Google Doc or a fresh leaf of paper where I can escape the rigid rules of school essays and pour my rawest experiences out. I sometimes even translate prose into rhythmic ballads by the piano. I am a “word nerd”: I like the elegance of specific words together and experimenting with unconventional syntax…My main purpose behind writing these poems, besides personal catharsis, is to give a voice to the psychological turmoils that many teens experience that are often kept in the dark due to shame of admittance, and give them a dose of hope and cause for change.”

unnamed.png

SABINE WOLPERT

Sonoma County Youth Poet Ambassador 2024-25

Sabine Wolpert is a senior at Analy High School.  She is active in the leadership of many clubs including Analy Activist Club, Analy Zero Waste Club, Analy Eco Club, and more.  In her own words: "Writing is one of my favorites because it allows me to express myself and process the beautiful and vast world around me. Writing also allows me to explore new parts of myself and the things around me that I am curious about. I deeply value connection to the land and to the people around me. Growing up in community, I have truly learned the importance of this connection and how art can be a beautiful way to cultivate relationships. I hope to grow up to create a more positive and equitable world through whatever career I decide to pursue. Most of all, I want to chase joy and wonder."

Screen Shot 2023-11-09 at 1.13.21 PM.png

Beirdd California yn yr Ysgolion Yn Ceisio Nesaf  

Bardd Ieuenctid Sir Sonoma

 

CANLLAWIAU I LAWR YMA.

I LAWR CAIS YMA.

Nod Sonoma County California Poets in the Schools yw cydnabod myfyriwr sydd wedi cyflawni rhagoriaeth mewn barddoniaeth.  I'r perwyl hwn, byddwn yn enwi Bardd Ieuenctid nesaf Sir Sonoma ym mis Medi, 2021.  Byddwn yn cefnogi’r person ifanc hwn fel arweinydd celfyddydau datblygol ar gyfer y sir – sy’n helpu i godi proffil barddoniaeth a datblygu ei chynulleidfa.  

Manylion:

 • Dylai'r myfyriwr hwn fod rhwng 13 a 19 oed. 

 • Rhaid iddynt fod yn breswylydd sir sy'n disgwyl aros yn y sir rhwng Medi 2021 ac Awst 2022.

 • Dylent hefyd fod wedi dangos eu hymrwymiad i'r celfyddydau llenyddol ac ymgysylltu â'r gymuned trwy gymryd rhan mewn gwasanaethau gwirfoddol a chymunedol, clybiau, gweithgareddau ar ôl ysgol, a gweithgareddau academaidd ychwanegol. 

 • Bydd Beirdd yn yr Ysgolion California yn gweinyddu'r rhaglen hon fel partner rhanbarthol Urban Word.

 • Bydd y Bardd Llawryfog Ieuenctid yn gwasanaethu am dymor o flwyddyn a disgwylir iddo gymryd rhan mewn o leiaf pedair swyddogaeth gyhoeddus. 

 • Bydd YPL yn derbyn cyflog $500 a chontract cyhoeddi ar gyfer llyfr capan o'u gwaith, neu flodeugerdd sy'n cynnwys eu gwaith hwy a gwaith y rhai eraill yn y rownd derfynol.  

Gweithdrefn:

 • Gall enwebiadau YPL ddod o unrhyw sefydliad neu unigolyn. 

 • Rhaid lawrlwytho'r cais , ei argraffu, ei lofnodi a'i gyflwyno erbyn Medi 15fed trwy e-bost i californiapoets@gmail.com

 • Gellir anfon cais hefyd at: Beirdd California yn yr Ysgolion - Cyflwyniad Bardd Llawryfog Ieuenctid, Blwch Post 1328, Santa Rosa, CA 95402

 • Byddwn yn postio cais at unrhyw un sy'n gofyn am un.  Cysylltwch â meg@cpits.org i ofyn.

 • Gyda'r cais, rhaid cyflwyno tair o gerddi'r myfyriwr, heb fod yn fwy na deg tudalen.   

 • Ar gyfer y rhai sy'n cyrraedd y rownd derfynol, bydd angen i noddwr sy'n oedolyn ddarparu llythyr o gefnogaeth. 

 • Bydd pwyllgor o feirdd lleol uchel eu parch yn adolygu ceisiadau ac yn dewis y rhai sy’n cyrraedd y rownd derfynol. 

 • Gofynnir i’r rhai sy’n cyrraedd y rownd derfynol fynychu sesiwn feirniadu fel y gellir asesu eu gallu i gyflwyno eu cerddi’n effeithiol (yn ogystal ag ysgrifennu cerddi da). 

 • Cyhoeddir yr enillydd ym mis Medi, 2021

Procedure:

 • YPL nominations may come from any organization or individual. 

 • Application must be completed online. 

 • We will email or mail a hard copy application to anyone who requests one.  Please contact meg@cpits.org to request.

 • With the application, three of the student’s poems must be submitted, totaling no more than ten pages.   

 • For finalists, an adult sponsor will be required to provide a letter of support. 

 • A committee of respected local poets will review applications and choose finalists. 

 • A parent/guardian must sign the application for applicants under the age of 18.

 • Finalists will be asked to attend a judging session so that their ability to present their poems effectively (as well as writing good poems) can be assessed. 

 • The winner will be announced in April 2024.

PAST YOUTH POET LAUREATES OF SONOMA COUNTY INCLUDE: 

2023-03-07 CREATIVE SONOMA B (556) (1) (1).jpg

ZOYA AHMED

Bardd Ieuenctid Sir Sonoma, 2020-21

Gwasanaethodd Zoya Ahmed fel Bardd Llawryfog Ieuenctid cyntaf Sir Sonoma yn 2020-21. Mynychodd Zoya Ysgol Uwchradd Maria Carrillo yn Sir Sonoma. Mae Zoya yn cofleidio ei chefndir amrywiol fel cenhedlaeth gyntaf De Asiaidd America, sydd â gwreiddiau ym Mhacistan ac India. Y dreftadaeth liwgar hon yw ei hegni. Bob dydd mae Zoya'n cael ei grymuso i weithio'n galed tuag at gyflawni ei nodau, yn cael ei syfrdanu gan y cyfleoedd a roddir iddi, a'i hysbrydoli i roi rhywbeth yn ôl i'r gymuned. Ei chymhellion mwyaf yw ei rhieni a’i theulu, sy’n ei hannog bob dydd. Hwy yw ei mysc hi ; maent yn symbol o ystyr aberth yn ei bywyd. Eu straeon nhw, yn enwedig rhai’r merched yn nheulu Zoya, sy’n rhoi sbarc o greadigrwydd a phersbectif iddi hi.

zoya_ahmed-1536x1536.jpeg

ZOYA AHMED

Bardd Ieuenctid Sir Sonoma, 2020-21

Gwasanaethodd Zoya Ahmed fel Bardd Llawryfog Ieuenctid cyntaf Sir Sonoma yn 2020-21. Mynychodd Zoya Ysgol Uwchradd Maria Carrillo yn Sir Sonoma. Mae Zoya yn cofleidio ei chefndir amrywiol fel cenhedlaeth gyntaf De Asiaidd America, sydd â gwreiddiau ym Mhacistan ac India. Y dreftadaeth liwgar hon yw ei hegni. Bob dydd mae Zoya'n cael ei grymuso i weithio'n galed tuag at gyflawni ei nodau, yn cael ei syfrdanu gan y cyfleoedd a roddir iddi, a'i hysbrydoli i roi rhywbeth yn ôl i'r gymuned. Ei chymhellion mwyaf yw ei rhieni a’i theulu, sy’n ei hannog bob dydd. Hwy yw ei mysc hi ; maent yn symbol o ystyr aberth yn ei bywyd. Eu straeon nhw, yn enwedig rhai’r merched yn nheulu Zoya, sy’n rhoi sbarc o greadigrwydd a phersbectif iddi hi.

bottom of page