top of page

Daeth barddoniaeth yn “oleuni a’m hachubodd.” Yn sydyn cymerodd geiriau ar ffurfiau a siapiau unigol i greu sbectolau gweledol y tu hwnt i’r hyn y byddwn yn ei weld bob dydd yn ystod yr ychydig oriau bob wythnos y bu ein Bardd-Athro, John Oliver Simon, yn ymroddedig i’n dosbarth trydydd gradd. roedd gan fy ngenau ffordd i  dianc. Yn wahanol i ddyddiau eraill yn y dosbarth lle'r oedd trefn i bethau neu ateb disgwyliedig bob amser i bopeth, yn ystod amser yn y dosbarth gyda'n Bardd-Athro Mr. Simon, lluoswyd yr atebion â'r funud.  Un mlynedd ar ddeg yn ddiweddarach ac fel sophomore yn y coleg mae atgofion y dosbarthiadau hynny yn parhau. "

  - Carmen Jimenez,   Holl Gyngor y Ddinas  Cyfarwyddwr Myfyrwyr '14-'15, Ardal Ysgol Unedig Oakland, Oakland, CA  

 

CYSYLLTWCH Â NI

Chwilio am fwy o wybodaeth?  Anfonwch neges fanwl i ni yma.

info@cpits.org

415.221.4201

Llwyddiant! Derbyniwyd y neges.

bottom of page