top of page

D O N A T E 

Poetry education matters.

1.jpg
Screen Shot 2024-05-28 at 1.06.10 PM.png
June 14 (9am) - June 21 (5pm)
June 7th & July.png

SUT MAE FY ANRHEG YN HELPU?

 

Mae cyfraniadau yn ddidynadwy treth.  Rydym yn 501 (c)(3)  - ID Treth # 94-2977264.  

 

Mae eich rhodd yn ein helpu i ddarparu'r canlynol: ​​

  • Mae $1000 yn helpu i gefnogi cynhyrchu ein blodeugerdd flynyddol o farddoniaeth plant ledled y wlad

  • Mae $800 yn gosod bardd-athro yn yr ystafell ddosbarth am 10 wythnos

  • Mae $500 yn ariannu preswyliad 6 wythnos mewn ysgol nas gwasanaethir yn ddigonol

  • $250 yn dod ag un bardd-athro newydd i'n Symposiwm hyfforddi blynyddol

  • $100 yn rhoi ein blodeugerdd flynyddol o farddoniaeth ledled y wlad i 10 llyfrgell ysgol

  • $75 yn dysgu un sesiwn farddoniaeth mewn ysgol gyhoeddus leol

 

          

 

 

We accept online transactions through Venmo, Google Pay, PayPal, or by credit card.  Also - see many other creative ways to give, below. 

Rydym yn derbyn trafodion ar-lein trwy PayPal, neu gyda cherdyn credyd trwy'r porth paypal.  Cliciwch ar y botwm melyn i ddechrau:  

Screen Shot 2023-11-28 at 12.20.57 PM.png

Other Ways to Donate:  
 

Screen Shot 2023-09-20 at 10.45.04 AM.png

AR-LEIN NID I CHI?

 

Gallwch anfon eich rhodd trwy siec a wnaed i California Poets in the Schools i Blwch Post 1328, Santa Rosa, CA 95402.  DIOLCH!

Screen Shot 2023-09-20 at 10.25.58 AM.png

Cerdyn credyd

I wneud rhodd cerdyn credyd,  nodwch swm trwy'r botwm cyfrannu.

Os hoffech gyfrannu swm penodol bob mis,  ffoniwch Meg

Cyfarwyddwr Gweithredol, yn (415-221-4201) i sefydlu eich rhodd cylchol.

Screen Shot 2023-09-20 at 10.24.33 AM.png

Gwiriad Personol

 

Gwnewch eich siec yn daladwy i:  Beirdd California yn yr Ysgolion

Cyfeiriad postio:   Blwch SP 1328, Santa Rosa, CA  95402 

Nodyn: Mae hwn yn gyfeiriad newydd o 7/1/18

Gift

Rhoi Wedi'i Gynllunio  

Cwrdd â'ch dyngarol personol ac ariannol  nodau drwy gynllunio etifeddiaeth. Ymgynghorwch â'ch cynghorydd ariannol i benderfynu ar gynllun sy'n gweithio orau i chi a ffoniwch ni i sefydlu'ch  rhodd cynlluniedig.  

Screen Shot 2023-09-20 at 10.38.49 AM.png
Stock Charts in the Newspaper
Screen Shot 2023-09-20 at 10.32.00 AM.png
Rev-up-rays-of-sunshine_Web_300x250.jpg
Screen Shot 2024-05-16 at 12.06.35 PM.png
logo.jpeg

Anrhegion Cyfatebol  

 

Lluoswch eich  rhoddion ariannol trwy raglen anrhegion paru corfforaethol.  Cysylltwch â'ch Swyddfa Budd-daliadau Gweithwyr i weld a oes gan eich cwmni raglen gyfranogol ar eich cyfer chi neu'ch priod.  Efallai bod eich cwmni eisoes ar ein rhestr. A fyddech cystal â phostio ffurflenni anrheg cyfatebol i'n swyddfa:  Blwch SP 1328, Santa Rosa, CA  95402 

Nodyn: Mae hwn yn gyfeiriad newydd o 7/1/18

Cyfraniadau Masnachwr

Efallai bod manwerthwyr mawr neu fusnesau lleol wedi sefydlu rhaglenni sy'n rhoi canrannau o werthiannau i sefydliadau dielw.  Mae Amazon Smile ac eScrip yn ddau o lawer.  Gwiriwch gyda busnesau lle rydych chi'n siopa i weld a allwch chi ddynodi California Poets in the Schools fel eich elusen o ddewis.  

Gifts of Stock

We accept gifts of stock!  All gifts of stock to California Poets in the Schools are currently processed by the Marin Community Foundation, where we have a managed fund established. We will work with you to set up a gift to our CALIFORNIA POETS IN THE SCHOOLS - UNRESTRICTED FUND of the Marin Community Foundation.  Please contact Meg Hamill for more information:  meg@cpits.org

bottom of page