top of page

ՀԱՆԴԻՊԵՔ ՄԵՐ  ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ-ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐ

Սեղմեք SEARCH կոճակը  կոճակը ներքևում դեպի  տեսնել բոլորը  մեր տաղանդավորներից  Բանաստեղծ-ուսուցիչներ.

Կամ, եթե ցանկանում եք, մուտքագրեք կոնկրետ դաշտի տեղեկությունները  նեղացրեք ձեր որոնումը:

 

Համոզվեք, որ ձեր կուրսորը սավառնում է յուրաքանչյուր ընտրվածի ներքևում  պրոֆիլը դեպի  Դիտել մանրամասներ բանաստեղծ-ուսուցչի մասին:

Հարցե՞ր:   Խնդրում եմ կապնվել:  Մեգ Համիլ  - info@cpits.org

  • Չե՞ք կարող գտնել որևէ բանաստեղծ-ուսուցչի, որը նշված է ձեր շրջանի համար:

  • Պե՞տք է պլանավորել բանաստեղծ-ուսուցիչ ձեր դասարանի կամ դպրոցի համար:

 

bottom of page