top of page

50+ o gynlluniau gwers ar gyfer addysgwyr barddoniaeth a'r rhai sy'n hoff o farddoniaeth. " Mae'n werslyfr a chymaint mwy! "  Y tu mewn byddwch chi  dod o hyd  gwersi amlddiwylliannol ac amrywiol, cerddi sampl, cyfarwyddiadau cam-wrth-gam, taflenni hawdd eu defnyddio, a 164+ o gerddi.  Fel y mae Susan G. Wooldridge yn ysgrifennu yn y rhagair, "Mae cerddi yn caniatáu inni brofi llawenydd clywed a chael ein clywed." Am anrheg i blant, athrawon a phobl o bob oed!  Golygwyd gan Phyllis Meshulam gyda rhagair gan Susan G. Wooldrige, awdur poemcrazy:freeing your life with words.

CROESO BARDDONIAETH - 50+ o wersi am 50 mlynedd (treth a llongau gan gynnwys.)

$28.00Price
    bottom of page