top of page

Mer, 29 Rhag

|

Cyfarfod Chwyddo

Ysgrifennwch Ar~Cynulliad Barddonol Cenhedlol

ysgogiad ~ 25 munud o ysgrifennu ~ 25 munud o rannu ~ dan arweiniad Bardd-Athrawon a staff CalPoets

Registration is Closed
See other events
Ysgrifennwch Ar~Cynulliad Barddonol Cenhedlol
Ysgrifennwch Ar~Cynulliad Barddonol Cenhedlol

Time & Location

29 Rhag 2021, 09:30 – 10:30

Cyfarfod Chwyddo

About the event

Mae Beirdd yn yr Ysgolion o Galiffornia yn croesawu pob bardd, 18+ oed i Ysgrifennu Ar ~ Casgliad Barddoniaeth Genhedlol, dydd Mercher 9:30am-10:30am ar Zoom.  Bwriad y grŵp cefnogol hwn yw helpu beirdd i feithrin eu hymarfer ysgrifennu eu hunain, tra hefyd yn adeiladu cymuned ar yr un pryd. 

Bydd pob sesiwn yn cynnwys cynnig anogwr ysgrifennu, ac yna 25 munud o amser ysgrifennu, a 25 munud o rannu.  Mae rhannu yn ddewisol.  Mae derbyn adborth yn ddewisol.  Cofiwch, yn dibynnu ar # y cyfranogwyr, efallai na fydd amser i bob person rannu bob tro. 

Terri Glass, Bardd-Athrawes CalPoets, fydd yn arwain bron bob dydd Mercher.  Pan na all Terri arwain y grŵp, bydd Bardd-Athro neu staff CalPoets arall yn arwain.

Mae hwn wedi'i sefydlu fel digwyddiad cylchol a bydd y ddolen Zoom yn aros yr un peth bob wythnos.  Bydd dolen Zoom yn cael ei anfon at y rhai sy'n cofrestru.  Bydd nodiadau atgoffa (gan gynnwys dolen Zoom) yn cael eu hanfon bob wythnos yn unig at y rhai sydd wedi cofrestru ar gyfer sesiwn yr wythnos honno. 

Nodyn:  Os ydych chi wedi cymryd rhan yn y cynulliad cynhyrchiol hwn unwaith, mae croeso i chi gadw'r ddolen a mewngofnodi'n awtomatig heb ailgofrestru.  Cofiwch na fydd nodiadau atgoffa yn cael eu hanfon atoch, oni bai eich bod wedi cofrestru ar gyfer sesiwn yr wythnos honno. 

Mae Terri Glass yn awdur barddoniaeth, traethawd a haiku. Mae hi wedi dysgu'n eang yn ardal y Bae i Feirdd California yn yr Ysgolion ers 30 mlynedd a gwasanaethodd fel eu  Cyfarwyddwr Rhaglen o 2008-2011. Hi yw awdur llyfr o farddoniaeth natur, The Song of Yes, llyfr capan o haiku , Birds, Bees, Trees, Love, Hee Hee o Finishing Line Press, e-lyfr, The Wild Horse of Haiku: Beauty in a Changing Form , ar gael ar Amazon, a llyfr barddoniaeth, Being Animal o Kelsay Books.  Mae ei gwaith wedi ymddangos yn Young Raven's Literary Review, Fourth River, About Place, California Quarterly a llawer o flodeugerddi gan gynnwys  Tân a Glaw; Ecofarddoniaeth California,  a  Bendithion y Ddaear .  hi  hefyd mae canllaw cynllun gwers o'r enw  Iaith y Galon Effro  ar gael ar ei gwefan, www.terriglass.com .  Mae'n parhau i oruchwylio rhaglen Marin ar gyfer CALPOETS ac yn dysgu yn Marin  a siroedd Del Norte.

Tickets

  • Free Ticket

    US$0.00
    Sale ended
  • Donation to CalPoets

    US$25.00
    Sale ended

Total

US$0.00

Share this event

bottom of page